JORTgeschiedenis

Er zijn veel jongeren die moeite hebben met uit de boeken leren. Voor het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs bestaat nu op YouTube een geweldig channel van een leeraar uit Eindhoven. Hij heeft alle hoofdstukken in video’s omgezet en legt helder, rustig en overzichtelijk uit, waar het om draait. Hier de complete link-lijst met zijn werk.

 

01.1 Het leven van jager-verzamelaars 

01.2 Het ontstaan van de landbouw 

01.3 De eerste steden 

 

02.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat 

02.2 Het Romeinse imperium 

02.3 De Grieks-Romeinse cultuur

02.4 Romeinen en Germanen 

02.5 Jodendom en christendom 

 

03.1 De opkomst van de islam 

03.2 Hofstelsel en horigheid 

03.3 Het feodale stelsel 

03.4 Christendom in Europa 

 

04.1 De opkomst van de steden 

04.2 De stedelijke burgerij 

04.3 Staatsvorming en centralisatie 

04.4 Kerk en staat 

04.5 Christelijk Europa en de buitenwereld 

 

05.1 De renaissance 

05.2 De Europese expansie 

05.3 De Reformatie 

05.4 De Nederlandse opstand 

 

06.1 Een wereldeconomie

06.2 De Gouden Eeuw van Nederland 

06.3 Het absolutisme 

06.4 De wetenschappelijke revolutie

 

07.1 De Verlichting 

07.2 Het ancien regime 

07.3 De democratische revoluties (deel I) 

07.3 De democratische revoluties (deel II) 

07.4 Kolonialisme en slavernij 

 

08.1 De industriele revolutie 

08.2 Liberalisme 

08.2 Marx en het communisme in theorie en praktijk 

08.2 Politiek-maatschappelijke stromingen

08.2 Socialisme 

08.3 Democratisering 

08.4 De emancipatiebewegingen 

08.5 De sociale kwestie 

08.6 Het moderne imperialisme 

 

09.1 De Eerste Wereldoorlog 

09.2 De economische wereldcrisis 

09.3 De totalitaire systemen 

09.4 Propaganda en communicatie 

09.5 Verzet tegen het imperialisme 

09.6 De Tweede Wereldoorlog

09.7 Genocide 

09.8 De bezetting 

 

10.1 Dekolonisatie 

10.2 De Koude Oorlog 

10.3 Welvaart en cultuur 

10.4 De Europese eenwording